ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે કોરોના ના 1390 નવા કેસો નોંધાયા,તો 11 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 62 લાખ અને 33 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે નવા નોંધાયા કોરોના ના 1381 કેસો,તો 11 લોકો એ તોડ્યો આજે દમ…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 61 લાખ અને 56 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં બીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

જાણીતી ગાયિકા ભૂમિ પંચાલે લોકોને સોશિયલ મીડિયામાં આપી માં-બહેન ની ગાળો,સ્ક્રીનશોટ વાયરલ

કોરોના વચ્ચે ગુજરાતમાં નવરાત્રી થશે કે નહીં એની ચર્ચા સોશ્યિલ મીડિયા માં લોકો પોત પોતાના મત રજૂ કરતા હોય છે,કોરોના કહેર વચ્ચે આયોજકો એ નવરાત્રી કરવાની ના પાડી છે.સરકારે પણ રાજ્યકક્ષા નો કાર્યક્રમો નહિ થાય એવી જાહેરાત કરી છે,સૌથી મોટો પ્રશ્નો છે કલાકાર ની રોજી રોટીનું શું ? આમ જોઈએ તો ધંધા રોજગાર બધાના લોકડાઉનમાં […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે નવા નોંધાયા 1402 કેસો,તો 12 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 60 લાખ અને 83 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે વધુ 1411 નવા કેસો કોરોના નોંધાયા,તો 10 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 59 લાખ અને 96 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે નવા 1417 નવા કેસો નોંધાયા,તો રાજ્યમાં 13 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 59 લાખ અને 15 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત દેશ

બિહારની ચૂંટણીમાં પ્રચાર કરવાની હાર્દિક પટેલની યોજના નિષ્ફળ!,ગુજરાતની બહાર જવાની અરજી સેશન્સ કોર્ટે કરી રદ…

કોંગ્રેસના નેતા હાર્દિક પટેલને ગુજરાતની કોર્ટમાંથી રાહત મળી નથી. ગુજરાતની એક અદાલતે જામીન શરતોને અસ્થાયી ધોરણે સ્થગિત કરવાની માંગ કરતી હાર્દિક પટેલની અરજી ફગાવી દીધી છે. આ સાથે, બિહારની ચૂંટણીમાં પ્રચાર કરવાની તેમની યોજના નિષ્ફળ ગઈ છે. આ અરજી ગુજરાત કોંગ્રેસના કાર્યકારી અધ્યક્ષ હાર્દિક પટેલે ગુજરાતની એક કોર્ટમાં કરી હતી. આમાં તેમને ગુજરાતની બહાર જતા […]

ગુજરાત

રાજયમાં આજે કોરોના નવા નોંધાયા 1408 કેસો,તો રાજ્યમાં 14 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 57 લાખ અને 65 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે નવા કોરોના માં 1372 નવા કેસ નોંધાયા,તો 15 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 56 લાખ અને 68 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]

ગુજરાત

રાજ્યમાં આજે કોરોના ના નવા 1402 કેસો નોંધાયા,તો 16 લોકોના થયા મોત…

સમગ્ર વિશ્વમાં કોરોના એ કાળો કહેર મચાવ્યો છે. ત્યારે ભારત માં કોરોના વાયરસ નો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે.ભારત વિશ્વમાં કોરોના ના ની સંખ્યા માં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.ત્યારે આજે કોરોના નો આંકડો દેશમાં 55 લાખ અને 74 હજારને પાર પહોંચ્યો છે. ત્યારે ભારત વિશ્વમાં ત્રીજા ક્રમે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે તેમાં ગુજરાત પણ […]