ગુજરાત

જુઓ વીડિયો :- 80 થી 85 વર્ષના આ માડીની ખુમારી જોઈ ને ડોકટર નું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું ,પૈસાની ના પાડવા છતાં એમના પાકીટ માંથી પૈસા આપતા હતા .

કહેવાય છે કે કરેલા કર્મોનું ફળ જરૂર મળે છે.ડૉક્ટર રવિ ડાયાણીની આ સેવા અને માડીની સંવેદના જોઈને તમે કહેશો વાહએ તેના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર 80 વર્ષના માંડીની દાંતની સારવાર વિનામૂલ્યે કરી એ બાબતે પોસ્ટ શેર કરી છે.જ્યારે ડોક્ટરનું મગજ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું 80 વર્ષના વૃદ્ધની સારવાર કર્યા પછી પોતાના પાકિટ માંથી ડોક્ટરે પૈસા આપવાની ના પાડી છતાં આપતા હતા.આ વૃદ્ધ સાડી માં ટિકી ચોંટાડે છે.

Loading...

ડોક્ટર રવિ ડાયાણી એ સમગ્ર ઘટના ફેસબુક પર લખી છે.જેમાં લખ્યું છે કે એક કદમ સેવા કી ઑર.80 થી 85 વર્ષ ના આ માડી ની ખુમારી જોઈ ને મગજ કામ કરતું બંધ થઈ ગયું પોતે સાડી પર ટીકી તાકીને ગુજરાન ચલાવતા હોય એવુ એમની સાથે આવેલા બેન દ્વારા જાણવા મળ્યું…
દાંત કઢાવવાની સારવાર લીધા બાદ પૈસાની ના પાડવા છતાં એમના પાકીટ માંથી પૈસા આપતા હતા.ખુમારી જોઈને પૈસા તો નો જ લીધા પરંતુ માડી ના આશીર્વાદ લીધા.

જુઓ,વીડિયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *